K.V.M.-proces Emubel - Belgisch producent van bindmiddelen voor wegenbouw

K.V.M.-proces Emubel - Belgisch producent van bindmiddelen voor wegenbouw

Kwaliteit

Alles wat wij fabriceren wordt onderworpen aan een strenge Kwaliteitscontrole. Ons labo is uitgerust met standaardapparatuur voor het uitwerken van onze formules en het toetsen van de specificaties die aan onze producten worden opgelegd.
Wij werken verder ook samen met verschillende erkende labo’s, de afdeling reologie van de Universiteit van Luik en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw.

Wij blijven onophoudelijk verdere ontwikkelingen doen teneinde onze klanten producten te kunnen aanbieden die perfect aan hun verwachtingen voldoen.

Onze producten dragen het COPRO-certificaat en CE-merk.

Veiligheid

Emubel hecht veel belang aan het naleven van de veiligheidsregels binnen onze sector. Ons personeel wordt regelmatig bijgeschoold in het kader van nieuwe regelgevingen en wij verlangen van hen dat zij een voorbeeld stellen. Wij hebben slechts een streefdoel: 0 ongeval !

Milieu

Onze onderneming spant zich in om te voldoen aan de milieueisen voor onze sector. Zo willen wij evolueren naar een steeds beter milieuprofiel voor onze producten en trachten wij onze impact op het verpakkingsafval te beperken door zoveel mogelijk te recycleren.